Vanaf woensdag 13 mei starten wij weer met het afnemen van theorie-examens. Dit geldt voor alle categorieën.
Op maandag 18 mei starten we gefaseerd met het afnemen van praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Dit doen we volgens RIVM-richtlijnen. Ook de verplichte nascholing en praktijktoetsen voor beroepschauffeurs gaan dan van start.

Theorie-examens
Theorie-examens zijn vanaf maandag 11 mei weer te reserveren in TOP internet. We starten deze examens met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.

Praktijkexamens
Vanaf 13 mei kunt u weer praktijkexamens plannen. Hierover ontvangt u begin volgende week meer informatie. Kandidaten zullen we vanaf volgende week hierover ook persoonlijk informeren. Kandidaten van wie het praktijkexamen is uitgesteld krijgen voorrang.

Rijtesten
De rijtesten starten weer op 18 mei. Kandidaten die tijdens de corona periode een rijtest hadden gepland worden vanaf 13 mei per telefoon geïnformeerd en opnieuw ingepland. Vervolgens worden de klanten die momenteel op de wachtlijst staan per sms geïnformeerd. Rijschoolhouders kunnen vanaf 8 juni rijtesten inplannen.

                                                                                                                              Bron CBR